کارشناس آموزش

تعداد بازدید:۴۰

► نام و نام خانوادگی:

سرکار خانم لیلا طاوسی

► سمت:

کارشناس آموزش بیمارستان

 

 

شرح وظایف کارشناس آموزش بیمارستان

 1. کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی
 2. اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه
 3. تقسیم فعالیت ها بین کارکنان تحت نظارت و راهنمایی آن ها
 4. بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن ها
 5. تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم
 6. نظارت در توزیع نامه ها، بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی
 7. بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان باهمکاری سرپرستان گروه های آموزشی بیمارستان و سایر واحدهای ذیربط
 8. بررسی و نظارت در تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه های آموزشی و تهیه صورتجلسات
 9. اجرای موارد مطرح شده در جلسات
 10. بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید
 11. پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و دیگر درخواست های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و
 12. نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس و کلاس های درس
 13. انجام کلیه امور مربوط به برگزاری ژورنال کلاب ها، کنفرانس های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی سخنرانی و شرکت
 14. گزارش فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰