بیمه های طرف قرارداد

تعداد بازدید:۵۷۶۳

بیمه تامین اجتماعی

تامین اجتماعی عادی
تامین اجتماعی 95 درصد
تامین اجتماعی بیماران خاص
تامین اجتماعی بیماران فوت شده

------------------------------

بیمه خدمات درمانی

بیمه خدمات درمانی کارمندی
بیمه خدمات درمانی روستایی
بیمه خدمات درمانی سایر اقشار

------------------------------

بیمه های نیروهای مسلح

بیمه نیروهای مسلح رسمی
بیمه نیروهای مسلح وظیفه
بیمه نیروهای مسلح فوتی

 

 

آخرین ویرایش۰۶ تیر ۱۳۹۷