کتابخانه

تعداد بازدید:۲۹۳۵

مرجع انگلیسی

Anatomy , atlases, physiology, biochemistry

yearTitle

2012Atlas of human anatomy
2008The CIBA collection . vol . 1-8
1995Clinical anatomy for medical student
2012Clinical anatomy by regions . snell
1996Essential clinical anatomy. moore
2013Grants atlas of anatomy
2008Grays atlas of anatomy
2006MC Minn s clinical atlas of human anatomy
2008Sobotta atlas of human anatomy
1996Text book of anatomy
2011Wetter atlas of human anatomy
2011Guyton & Hall textbook of medical physiology
1989Rawn biochemistry
2008Krause s food & nutrition therapy
2014Atlas of human anatomy(netter)
2015Essential clinical anatomy. (moore)
2017Grants atlas of anatomy
2015Grays atlas of anatomy
2015Guyton & Hall textbook of medical physiology

Anesthesiology

yearTitle

2012Atlas of human anatomy
2010Miller s Anesthesia

Dermatology

yearTitle

2005Skin cases diagnosis & treatment
2006Andrew s diseases of the skin clinical dermatology
2008Dermatology - bolognia
1990Dermatology
2008Dermatology: An illustrated color text
2009Infectious diseases of the skin
2010Rook s textbook of dermatology
2011Skin diseases : diagnosis & treatment- habif
2010Treatment of the skin disease

2016Andrew s diseases of the skin clinical dermatology
2016Rook s textbook of dermatology

2013Fitzpatricks color atlas & synopsis of clinical dermatology

2014Color atlas of differential diagnosis in dermatopathology

Dictionary

yearTitle

1990Dictionary s of medical syndroms
2007Dorland s illustrated medical dictionary
2008Medical terminology : an illustrated guide
2009Medical terminology: a short course
2000Oxford advanced learners dictionary

Digestive system

yearTitle

1990Hepatology: a textbook of liver disease
2013Maingot s abdominal operations
1989Sherlock diseases of the liver & billary
2010Sleisenger & fordtran s gastrointestinal & liver disease
2016Sleisenger & fordtran s gastrointestinal & liver diseas
2013Colorectal surgery
2013Shackelford s surgery of the alimentary tract

Endocrinology

yearTitle

2009Diabetes essentials
2007Primary care: diabetes management : clinics in office practice
2011William s textbook of endocrinology
2016William s textbook of endocrinology
2016Thyroid & parathyroid disease

ENT

yearTitle

2010Cumming s otolaryngology : head & neck surgery
2002Otolaryngology the essentials - seiden
2015Cumming s otolaryngology : head & neck surgery

2009Ear, nose& throat disease
2014Head and neck surgery .2vol
2015Skull base surgery
2014Reconstructive surgery

Heart

yearTitle

2012Braunwald s heart disease
2007Cardiovascular risk management
2011Hurst s the heart
2008Marriott s practical electrocardiography
2009The Washington manual cardiology subspecialty consult

2015Braunwald s heart diseas

2014Marriott s practical electrocardiography
2016Cardiac imaging : acore review
2016Braunwalds heart disease (review & assessment)
2016Pathophysiology of heart disease

Hematology

yearTitle

2008Hematology basic principles & practice - Hoffman
1990Hematology -Williams
2016Hematology -Williams

Infectious disease

yearTitle

2007Antibiotic basics for clinicians
2003Apractical approach to infectious disease
2009Clinical cases uncovered infectious disease
2006Infectious and tropical disease
2000Infectious disease - Armstrong
2010Mandell, douglas principles & practice of infectious disease
2009Manson s tropical diseases
2005The Washington manual infectious diseases subspecialty consult
2013Gantz s manual of clinical problems in infectious disease
2015Clinical infectious disease

Internal medicine & respiratory system

yearTitle

2011questions & answers from kumar & clark s clinical medicine
2010Andreoli & carpenter s cecil essentials of medicine
2011Bates guide to physical examination
2011Clark s clinical medicine
2011Current medical diagnosis & treatment
2008Davidson s clinical cases
2007Differentials diagnosis of common complaints - seller
2012Goldman s cecil medicine
2009Harrison manual of medicine
2012Harrison principles of internal medicine
2011The merck manual
2011Mosby s guide to physical examination
2012NMS medicine
2009Oxford handbook of clinical specialties
2001Problem – oriented medical diagnosis
2014Rosen s emergency medicine - 4vol
2000The chest radiology: the essentials
1999Fraser & pare s diagnosis of diseases of the chest
2009The pulmonary endothelium
2016cecil essentials of medicine
2016Current medical diagnosis & treatment
2016Goldman s cecil medicine
2016Murray & nadels textbook of respiratory medicine
2015Devita , hellman cancer principles & practice of oncology
2014Oxford handbook of clinical medicine
2014Davidson s princip;es & practice of medicine
2015Clinical case intropical medicine
2016Brenner & rectors the kidney. 3 Vol
2017Bates guide to physical examination
2017Current medical diagnosis & treatment. 2vol
2016Harrison manual of medicine
2016Emergency medicine
2015Fishmans pulmonary diseases and disorder
2014Churchills pocketbook differentials diagnosis
2016Tintinallis emergency medicine. 4vol

Laboratory, pathology & immunology 

yearTitle

1999Diagnostic microbiology - mahon
2003Essentials of clinical immunology
2008Laboratory tests & diagnostic procedures - chernecky
2010Medical microbiology - jawetz
2011Mosbys diagnostic & laboratory test reference
2015Diagnostic microbiology . (mahon)
2015Mosbys diagnostic & laboratory test reference.
2015Wallach s interpretation of diagnostic tests

Neurology

yearTitle

2009Adams & victors principles of neurology
2012Clinical neurology - aminoff
2010Merritt s neurology
2009Practical neurology
2004Textbook of neurointesnsive
2011Youmans neurological surgery
2014Adams & victors principles of neurology .
2015Clinical neurology . (aminoff)
2016Merritt s neurology.
2013Neurovascular examination
2016Diagnostic imaging brain
2014Practical management of pain
2014 Oxford handbook of neurology
2016Bradley s neurology in clinical practice
2017Youmans & winn neurological surgery. 4vol

Obstetrics & gynecology

yearTitle

2012Berek & Novak s Gynecology
2011Clinical gynecologic endocrinology & infertility - speroff
2012Current diagnosis & treatment obstetrics & gynecology
2008Danforth s obstetrics & gynecology
2011Telinde s operative gynecology
2008Ultrasonography in obstetrics & gynecology
2008Williams gynecology
2013Williams manual of pregnancy complication
2014Williams obstetrics
2013Oxford handbook obstetrics &gynecology
2014Diseases of the breast
20161. Differential diagnosis in obstetrics and gynecology
2016William s gynecology . 2 vol

Operating room

yearTitle

2011Berry & kohn s operating room

Ophthalmology

yearTitle

1997An Atlas of ophthalmic trauma
2003BCSC: External disease & cornea - vol8
2003BCSC: fundamentals & principles of ophthalmology - vol2
2003BCSC: glaucoma - vol10
2003BCSC: international ophthalmology - vol13
2003BCSC: intraocular inflammation and uveitis -vol9
2003BCSC: lens & cataract -vol11
2003BCSC : neuro – ophthalmology - vol5
2003BCSC: ophthalmic pathology & intraocular tumors - vol4
2003BCSC: optics refrection and contact lenses - vol3
2003BCSC: orbit , eyelids and lacrimal system - vol7
2003BCSC: pediatric ophthalmology & strabismus - vol6
2003BCSC: retina & vitreous -vol12
2003BCSC: up date on general medicine - vol1
1998Color atlas of glaucoma
2007Kanski clinical ophthalmology
2008Color atlas of ophthalmology
2009Kanski clinical ophthalmology synopsis
2010Kanski signs in ophthalmology : causes & differential diagnosis
2005Manual of ophthalmic diagnosis
2005Ophthalmology - yanoff
2008Vaughan & Asbury s general ophthalmology

Orthopaedics

yearTitle

2007Adam s outline of fractures
2010Adam s outline of orthopaedics
2013Campbell s operative orthopaedics
2004Easy EMG
2010Rockwood & green s fractures in adult
2010Rockwood & green s fractures in children
2017Campbells operative orthopedics

Pediatrics

yearTitle

2007Approach to practical pediatrics
2010Fanaroff neonatal – perinatal medicine: diseases of the fetus & infant
2015The harriet lane handbook
1998Hematology of infancy & childhood
2015Nelson essentials of pediatrics
2011Nelson textbook of pediatrics
1997Neonatal- perinatal medicine: diagnosis of the fetus & infant
2012Manual of neonatal care - cloherty
2006Oski s pediatrics: principles & practice
1990Pediatric orthopedics
1999Pediatrics urology practice
1991Rudolph s pediatrics
1999Signs & symptoms in pediatrics
2004The Washington manual survival guide series: pediatrics survival guide
2014Pediatric endocrinology
2016Cloherty and stark s manual of neonatal care
2016Pediatric secret
2018The harrite lane handbook

Pharmacology

yearTitle

2011Drug facts comparisons - 3vol
2011Goodman & gilmans the pharmacological basis of therapeutics
2008Katzung & trevors pharmacology
2007Martindale the complete drug reference
1997P.D.R
2015Drug facts comparisons.(3vol).
2014Martindale the complete drug reference

Pcychology

yearTitle

2007Kaplan & Sadock s synopsis of psychology

Radiology

yearTitle

2011Anatomy of diagnostic imaging
2009CT & MRI of the whole body
2013Diagnostic imaging - Armstrong
1998Radiology & imaging for medical students - Sutton
2017CT & MRI of the whole body.4vol

Rheumatology

yearTitle

2000Arthritis & allied conditions: a textbook of rheumatology
2009Kelley s textbook of rheumatology
2017Kelley & firesteins textbook rheumatology

Surgery

yearTitle

2008Current surgical therapy
2008Laparoscopic surgery atlas
1990Mc Carthy plastic surgery
1999Oxford textbook of surgery
2008Sabiston textbook of surgery
2006Schwartz s manual of surgery
2015Schwartz s principles of surgery
2012The Washington manual of surgery
1999Year book of surgery
2011Zollinger s atlas of surgical operations
2014100 cases surgery
2014Ashcraft s pediatric surgery
2013Facial plastic & reconstructive surgery
2016 zollinger s atlas of surgical operation

Urology

yearTitle

1998Atlas of urologic surgery
2012Campbell- walsh urology
1998Glenn s urologic surgery
1998The prostate cancer source book
2012Smith textbook of urology
2016Campbell- walsh urology
2012Hinman s atlas of urosurgical anatomy
2012Hinman s atlas of urologic surgery

Nursing

yearTitle

2014Leadership nursing care management
2015Understanding nursing research
2015Wong s nursing care of infants & children
2014Brunner & suddarth s textbook medical
2014Fundamentals of nursing modles theories & practice
2017Nursing research

 

مرجع فارسی

آناتومی –فیزیولوژی – بیوشیمی- تغذیه

سال       عنوان

1388آناتومی سرو گردن
1388آناتومی عمومی
1387آناتومی بالینی اسنل – تنه .جلد اول
1387آناتومی بلینی اسنل – اندام . جلد دوم
1387آناتومی بالینی اسنل – سرو گردن . جلد سوم
1388آناتومی گری – تنه
1383ضروریات آناتومی اسنل
1375مروری بر آناتومی تنه
1384بافت شناسی عملی
1389فیزیولوژی پزشکان گایتون
1385بیوشیمی مصور هارپر
1382مباحث عملی شیمی عمومی 1
1387فیزیولوژی بالینی اسید و باز و اختلالات الکترولیتی
1389اصول کلی تغذیه کراوس
1388خلاصه تغذیه و رژیم درمانی کراوس: تغذیه در دوران های مختلف
1388خلاصه تغذیه و رژیم درمانی کراوس: اصول تغذیه

ارتوپدی

سال       عنوان

1387اصول ارتوپدی آدامز
1388اصول شکستگی و آسیب های مفصلی آدامز
1384اورژانس های ارتوپدی برای دانشجویان پزشکی
1383درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها
1387گزیده درسنامه ارتوپدی و شکستگیها
1386نکات برتر ارتوپدی
1387 ارتوپدی و شکستگی
1394گزیده در سنامه ارتوپدی و شکستگیها

اطفال

سال       عنوان

1388آنکال اطفال
1392اورژانس های اطفال
1384اقدامات عملی تشخیص درمانی در طب اطفال و نوزادان
1385تشخیص و درمان در طب اطفال
1391بیماری های هماتولوژی نلسون
1391بیماری های انکولوژی نلسون
1390 بیماری های آب ، الکترولیت/ نفرولوژی / اورولوژی نلسون
1390بیماری های نوزادان نلسون
1390بیماریهای پوست نلسون
1390بیماریهای نورولوژی نلسون
1390بیماریهای چشم و گوش نلسون
1390بیماریهای روانپزشکی و طب نوجوان نلسون
1390بیماریهای رشد و تکامل نلسون
1390بیماریهای ریه نلسون
1390بیماریهای دستگاه گوارش نلسون
1390بیماریهای کودک بدحال نلسون
1390بیماریهای ایمونولوژی / آلرژی / روماتولوژی نلسون
1390بیماریهای عفونی (باکتریال) نلسون
1390بیماریهای عفونی (ویروسی) نلسون
1381درمان قدم به قدم بیماریهای کودکان
1390رتبه برتر مبانی طب کودکان نلسون
1386کودکان در یک صفحه
1386کتاب راهنمای نوزادان : مجموعه مقالات
1386کتاب راهنمای پریناتولوژی : مجموعه مقالات
1390مبانی طب کودکان نلسون
1385مروری سریع بر بیماریهای کودکان
1388مسمومیت های شایع کودکان
1387نکات برتر بیماریهای کودکان
1387اطفال gom
1385 کودکانgolden book
1382کودکانorder
1388کودکانkeybook
1395 دستنامه طب کودکان ماساچوست
1395Guideline اطفال
1393اصول شرح حال گیری و معاینه بالینی کودکان

اعصاب

سال       عنوان

1387آسیب های نخاعی و آخرین پیشرفت های درمان
1380بیماریهای مغزو اعصاب و عضلات - سلطان زاده
1387تفسیر سی. تی. اسکن : مغز به زبان ساده
1388نسخه های استاندارد مغزواعصاب
1387نوروآناتومی بالینی اسنل
1386نوروفیزیولوژی بالینی
1392نورولوژی بالینی امینف
1385 اعصابAOM
1377 در طب بالینیEEG
1395 بیماریهای مغز و اعصاب هاریسون 2015

الکتروکاردیوگرافی

سال        عنوان

1388آسیب های نخاعی و آخرین پیشرفت های درمان
1385الکتروکاردیوگرافی: تمرین الکتروکاردیوگرام 150 بیمار
1390تنها کتاب EKG که نیاز داریم
1390خواندن الکتروکاردیوگرام در 2 ساعت
1393خواندن فوری الکتروکاردیوگرام

اورولوژی ، کلیه و مجاری ادراری

سال       عنوان 

1389اورولوژی عمومی
1389اورولوژی عمومی اسمیت
1388چکیده اورولوژی اسمیت
1385نکات برتر اورولوژی
1392نوسیراه یلخاد بط لوصا :یراردا یراجم و هیلک یاه یرامیب
1389مبانی طب داخلی سیسیل : بیماری های کلیه
1389نسخه های استاندارد کلیه و مجاری ادراری
1386نکات برتر بیماریهای کلیه
1394اصول طب داخلی هاریسون: بیماری های کلیه و مجاری ادراری
1395مبانی طب داخلی سیسیل : بیماری های کلیه

ایمونولوژی، میکروب شناسی، اپید میولوژِی، ژنتیک

سال        عنوان

1389ایمونولوژی سلولی و مولکولی رویت
1388اطلس باکتری شناسی
1386انگل شناسی پزشکی مارکل
1387انگل شناسی و قارچ شناسی
1387باکتری شناسی مورای
1387میکروب شناسی ، قارچ شناسی و انگل شناسی
1389میکروب شناسی پزشکی جاوتز
1382میکروب شناسی زینسر
1385آشنایی با اصول و روش تحقیق در علوم پزشکی
1378اپیدمیولوژی و آمار حیاتی
1387اپیدمیولوژی گوردیس
1385جمعیت و تنظیم خانواده
1383مبانی جمعیت شناسی
1386راهنمای ساده انجام ازمون های آماری با SPSS
1389روش های آماری
1387اصول ژنتیک پزشکی امری
1383ژنتیک بیماریهای
1389مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد
1389جنین شناسی پزشکی لانگمن
1395آمار پزشکی به روش ساده
1393راهنمای نگارش و نشر مقاله علمی

بهداشت عمومی

سال       عنوان

1387کتاب جامع بهداشت عمومی - 3 جلدی
1385اصول بهداشت محیط
1382گندزدایی و دفع پسماندهای بیمارستانی
1385اصول تصفیه و بهداشت آب
1386مدیریت مواد زاید خطرناک
1387بهداشت و کاربرد رادیو ایزوتوپ ها در پزشکی
1386تصفیه آب
1385واژنامه بهداشت عمومی
1386فرایندهای شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

بیهوشی

سال        عنوان

1391اصول بیهوشی میلر 2011
1380فیزیک در بیهوشی
1382دستنامه بیهوشی و بیماریهای همراه

پرستاری

سال       عنوان

1388اصول مدیریت پرستاری
1388اصول و فنون پرستاری
1387اصول و مهارتهای پرستاری
1388اخلاقیات در پرستاری
1380آزمایش های تشخیص و آزمایشگاهی همراه با اقدامات پرستاری
1387بانک سوالات پرستاری
1387لمع قاتا یراتسرپ
1387پرستاری بیهوشی
1388پرستاری بهداشت مادران و نوزادان
1387پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : ارتوپدی
1389پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : ایمنی ، ایدز، آلرژی
1389پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : تنفس
1389پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : پوست و سوختگی
1389پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : چشم و گوش
1387پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : مغز و اعصاب
1390پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : کبد و غدد
1389پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : کلیه و مجاری ادراری
1390پرستاری داخلی – جراحی برونر سورداث : گوارش
1389پرستاری کودکان
1387تریاژ در بخش اورژانس
1389درسنامه جامع پرستاری
1384روش کار در اتاق عمل
1388روش های پرستاری بالینی
1377حقوق و مسئولیت پرستاران
1388معاینه فیزیکی برای پرستاران
1387مهارتهای بالینی کار در اتاق عمل
1380مجموعه سوالات کارشناسی ارشد پرستاری
1387کتاب جامع فوریت های پرستاری
1387کتاب کامل پرستاری داخلی – جراحی
1394تشخیص های پرستاری ناندا
1396بررسی وضعیت سلامت و معاینه فیزیکی برای پرستاران
1396اصول مدیریت پرستاری
1395وظایف رهبران و مدیران پرستاری
1396برنامه ریزی استرات‍ژیک برای پرستاران
1396راهنمای بالینی پرستاری
1393پرستاری سالمندی

پوست

سال       عنوان

1391تشخیص و درمان : بیماری پوست هبیف
1384درسنامه جامع پوست ایران
1385درسنامه جامع جراحی پوست
1383درمان بیماریهای پوست
1387رتبه برتر تشخیص و درمان بیماریهای پوست هبیف
1387مروری سریع بر بیماریهای پوست
1388 پوستGolden book

جراحی

سال        عنوان

1371اصول مهارتهای جراحی
1389اصول جراحی شوارتز - 9 جلدی
1389اصول جراحی شوارتز : 32 مبحث برگزیده
1392اورژانس های جراحی ، اورولوژی و ارتوپدی
1384اورژانس های کارنت : اورژانس های جراحی و تروما
1389تروما
1390جراحی زیبایی صورت
1376جراحی های کوچک در مطب
1386چکیده جراحی شوارتز 2005
1387دستنامه جراحی شوارتز
1383دستیار اول جراحی - مجموعه سوالات
1387رتبه برتر جراحی
1387مروری سریع بر جراحی
1375مبانی جراحی سابیستون
1382مهارت های جراحی برای پزشکان غیر جراح
1385نکات برتر جراحی
1382کارنت جراحی : تشخیص و درمان
1383جراحیAOM
1387جراحیGOM
1386جراحیGolden book
1388جراحیKey book
1384جراحیOrder

چشم پزشکی

سال        عنوان

1388اصول چشم پزشکی
1388نکات برتر بیماریهای چشم
1391کلیات چشم پزشکی ووگان
1387چشم پزشکیGOM

خون

سال       عنوان

1390اصول طب داخلی هاریسون : هماتولوژی
1391اصول طب داخلی هاریسون : بیماریهای انکولوژی
1389اطلس خون شناسی
1389خون شناسی – انعقاد و طب انتقال خون هنری
1384راهنمای جیبی کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن
1389مبانی طب داخلی سسیل : بیماریهای خون و سرطان
1389نسخه های استاندارد خون و سرطان
1386نکات برتر بیماریهای خون

داخلی

سال       عنوان

1386آنکال داخلی
1388اصول طب داخلی: 40 مبحث برگزیده از هاریسون
1384اورژانس های کارنت: تشخیص و درمان
1384اورژاانس های کارنت: شوک ، اغما، آب و الکترولیت
1384اورژانس های کارنت: چشم، گوش و حلق و بینی
1392اورژانس های طب داخلی
1387بانک جامع سوالات شهریور 1387
1380تشخیص افتراقی بیماریهای فریدمن
1387تشخیص های شایع پزشکی
1392درسنامه طب داخلی هاریسون
1392دستنامه درمان های طب داخلی واشنگتن
1383درسنامه جامع علوم پزشکی اسفند
1387درمان کاربردی بیماریهای شایع
1390راهنمای جیبی تشخیص افتراقی چرچیل
1391رفرنس های دانشنامه طب اورژانس : اطفال و ارتوپدی-3
1391رفرنس های دانشنامه طب اورژانس : منتخب روزن - 4
1391رفرنس های دانشنامه طب اورژانس : منتخب روزن - 5
1391رفرنس های دانشنامه طب اورژانس : مسمومیت - 6
1391رفرنس های دانشنامه طب اورژانس : امورت - 7
1391رفرنس های دانشنامه طب اورژانس : منتخب هجز- 8
1383سندرمها و بیماریهای بالینی
1389مبانی طب داخلی سسیل
1389مبانی هومیوپاتی رضا
1392معاینات فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز
1388نسخه های استاندارد پاشا: اورژانس و مسمومیت
1390نسخه نویسی همراه بیماریها و درمان
1391کلیات طب بالینی هاریسون
1392کلیدهای تشخیص و درمان سریع بیماریها
1387کمک اولیه سریع
1389هندبوک معاینات بالینی باربارا
1389 شایع بخش اورژانس19 Case
1387 داخلیGolden book
1388 داخلیKey book
1391 دروس مینورKey book
1388 بیماریهای داخلیOrder
1385 مسمومیتOrder
1395آسیب های محیطی تینتینالی 2016
1395مسمومیت های تینتینالی
1395 آمادگی طب اورژانس osce
1394 دانشنامه طب اورژانس: بیماریهای عفونی و غدد
1394دانشنامه طب اورژانس: بیماریهای ریه و کلیه
1393دانشنامه طب اورژانس: اطفال و ارتوپدی
1394 فوریت های پزشکی در شرایط خاص

دستگاه تنفس

سال        عنوان

1391اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای دستگاه تنفس
1385راهنمای عملی تفسیر آزمون های عملکرد ریوی
1389رتبه برتر ریه
1389مبانی طب داخلی سسیل : بیماریهای دستگاه تنفس
1389نسخه های استاندارد ریه و آلرژی
1389نکات برتر بیماریهای ریه
1389 بیماریهای ریهAOM
1388 بیماریهای ریهGolden book

رادیولوژی

سال       عنوان

1388اصول تصویر برداری تشخیصی آرمسترانگ
1387چکیده تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ
1382درسنامه جامع رادیولوژی
1379سونوگرافی تشخیصی
1389نکات برتر تصویر برداری تشخیصی

روانپزشکی

سال       عنوان

1376بیماریهای روانی
1388خلاصه روانپزشکی کاپلان - 3 جلدی
1377داروهای رایج در روانپزشکی
1392ینیلاب یکشزپناور همانتسد
1381راهنمای جیبی روانپزشکی بالینی
1385روانپزشکی آکسفورد
1387مروری سریع بر روانپزشکی

روماتولوژی

سال        عنوان

1391اصول طب داخلی هاریسون : بیماریهای روماتولوژی و دستگاه ایمنی
1381استئوپوروز
1386بیماریهای مفصلی، استخوانی و عوامل عفونی
1378بیماریهای بهجت
1384بیماریهای روماتوئید
1380لوپوس اریتماتوسیستمیک
1389مبانی طب داخلی سسیل: دستگاه ایمنی و بافت همبند
1386نکات برتر بیماریهای روماتولوژی
1382واسکولیت ها
1389 روماتولوژیGolden book

زنان

سال       عنوان

1386آنکال زنان و زایمان
1387اصول بیماریها و بهداشت زنان کیستنر
1391اندکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری - 2 جلدی
1385اورژانس های زایمان و بارداری
1390بارداری و زایمان ویلیامز - 3 جلدی
1388بیماریهای زنان و مامایی دنفورث - 2 جلدی
1391بیماریهای زنان نواک
1389چکیده بارداری و زایمان ویلیامز
1392یمتیروگلا دتم اب دنیلت هدیکچ
1386درسنامه جامع مامایی
1387دستنامه مامایی و عوارض بارداری ویلیامز
1387درمان کاربردی بیماریهای شایع زنان PM
1389سونوگرافی تشخیصی زنان و زایمان
1381گزیده بهداشتی برای خانمها
1386مامایی ویلیامز
1388موارد کلینیکی شایع در مامایی و زنان
1388نکات برتر بیماریهای زنان و زایمان
1387ورزش های دوران بارداری و پس از زایمان
1392 اصول بارداری و زایمانCMMD
1392بیماریهای زنانCMMD
1386زنان و زایمانOrder
1396 درسنامه جامع بیماریهای زنان
1394دستنامه مامایی و زنان ماساچوست
1393بیماریهای شایع زنان

عفونی 

سال        عنوان

1391اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای عفونی - ویروس، تک یاخته
1391اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای عفونی - باکتریال
1386اصول و کاربرد واکسیناسیون
1386بیماری های عفونی : درمان سرپایی
1380پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی
1384درمان قدم به قدم بیماریهای عفونی
1385راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی
1389راهنمای کشوری مبارزه با سل
1373عفونت های بیمارستانی
1387کلیات واکسیناسیون
1389مبانی طب داخلی سسیل : بیماریهای عفونی
1385مروری سریع بر بیماریهای عفونی و طب مناطق گرمسیری
1382مشاوره در ایدز
1387 بیماری های عفونیGolden book
1388 عفونیGOM
1389بهداشت محیط و کنترل عفونت در بیمارستان
1394مقاومت های میکروبی و درمان آنتی بیوتیکی

علوم آزمایشگاهی ، پاتولوژی

سال        عنوان

1386اصول و تفسیر آزمایشگاهی سرولوژی بالینی
1381اصول آزمایشگاهی ادرار هنری
1370اصول و کاربرد آزمایش های ایمونولوژیک
1386ادرار و دیگر مایعات بدن هنری
1381تجزیه ادرار و سایر مایعات بدن
1387تست های تشخیص و آزمایشگاهی شایع
1388راهنمای آزمایش های بالینی و تشخیص های افتراقی
1388کاملترین مرجع تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا
1388 شناخت و تفسیر بالینیCBCH*1
1387آسیب های شناسی پایه - عمومی
1387آسیب شناسی پایه - اختصاصی
1384نکات برتر پاتولوژی
1393تفسیر تست های تشخیصی والاش

غدد

سال        عنوان

1391اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای غدد و متابولیسم
1385درمان قدم به قدم بیماری غدد
1386دیابت و عوارض مزمن
1389مبانی طب داخلی سسیل : بیماریهای غدد و متابولیسم
1386نکات برتر بیماریهای داخلی غدد
1388 غدد و متابولیسمGolden book

فارماکولوژی

سال        عنوان

1371داروهای ضد میکروبی ، کاربرد بالینی
1387درسنامه جامع ایران فارما
1387دستنامه داروهای ژنریک ایران
1392کیرنژ یاهوراد یبیج یامنهار
1385راهنمای نسخه نویسی
1389راهنمای تجویز دارو
1387فارماکولوژی
1380فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
1389فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ - 2 جلدی
1388فارماکولوژی داروهای کاربردی در CCU
1388فارماکولوژ ی کامل انتی بیوتیکها
1389کاربردهای درمانی گیاهان دارویی
1388نسخه ها
1385نکات برتر در فارماکولوژی
1395نسخه نویسی برای پزشکان - عطار
1396داروهای ژنریک کودکان و نوزادان
1395داروهای ژنریک بیماریهای زنان و مامایی
1395داروهای ژنریک بیماریهای عفونی و داخلی
1395اطلاعات دارویی بالینی رویکرد جدید

قلب

سال       عنوان

1392اصول طب داخلی هاریسون: بیماریهای قلب و عروق
1382پاتوفیزیولوژی بیماریهای قلبی
1381تظاهرات اصلی و درمان بیماریهای قلب
1387روش های جدید CPR
1389مبانی طب داخلی سسیل: بیماری های قلب و عروق
1389مراقبت های ویژه قلبی
1388نسخه های استاندارد قلب و عروق
1386نکات برتر بیماریهای قلب و عروق
1390 احیای قلبی – ریویCPR
1388 قلب و عروقGolden book

گوارش

سال        عنوان

1392اصول طب داخلی هاریسون: دستگاه گوارش
1392اصول طب داخلی هاریسون : بیماریهای کبد و مجاری صفراوی
1393خلاصه اصول جراحی مینگات
1389مبانی طب داخلی سسیل: بیماریهای گوارش - کبد و مجاری صفراو ی
1388نسخه های استاندارد گوارش و کبد
1386نکات برتر بیماریهای داخلی گوارش

گوش، حلق و بینیE.N.T

سال        عنوان

1387اتولوژی عمومی: برگزیده کامینگز
1387بیماریهای عفونی گوش برگزیده کامینگز
1392بیماریهای گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن دیویس
1384چکیده گوش ، گلو و بینی دیویس
1388درمان قدم به قدم بیماریها
1387گوش و حلق و بینی
1389مبانی گوش ، حلق و بینی ردولف
1386مبانی گوش، گلو و بینی سیدن
1376 گوش، گلو و بینیCMMD
1387گوش، گلو و بینیGOM
1387 گوش و حلق و بینیGolden book

I.C.U

سال        عنوان

1389آزمون های جامع و کامل ویژه پرستاری ICU
1389کتاب کامل ICU - marino
1388مراقبت های ویژه ICU
1389مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU,CCU و دیالیز

دیکشنری

سال        عنوان

1392فرهنگ پزشکی دورلند مصور . انگلیسی- فارسی
1384فرهنگ پزشکی دورلند . انگلیسی – فارسی - 2 جلدی
1390فرهنگ جامع پزشکی . انگلیسی – فارسی - mosbys
1388فرهنگ فشرده پزشکی آکسفورد . انگلیسی – فارسی
1388فرهنگ اختصارات پزشکی baillieres : به انضمام اصطلاحات پزشکی
1387فرهنگ معاصر بزرگ دو سویه . انگلیسی – فارسی ، فارسی _ انگلیسی
1387فرهنگ معاصر پویا . انگلیسی – فارسی
1390فرهنگ زودآموز پیشرو آریان پور . انگلیسی – فارسی
1384فرهنگ لغات و اصطلاحات کامپیوتر
1387راهنمای مصور واژه شناسی پزشکی

 

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۶