بخـــــش اتاق عمل

تعداد بازدید:۲۸۸۵

تعداد اطاق ها 5 اتاق ، تعداد اتاق فعال 4 اتاق
سرپرستار بخش : خانم لیلا بهرامی
پرسنل بخش : پـــــــــــــرستـــــار18 نفر- کاردان اتاق عمل 1نفر - کمک بهیار 4 نفر-بهیار 1 نفر و منشی یک نفر
در این بخش کلیه جراحی های تخصصی وفوق تخصصی لاپاراسکوپی وتشخیص از جمله سیستوسکوپی وبرونکوسکپی انجام می شود .

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹