بخـــــش اتاق عمل

تعداد بازدید:۲۵۱۰

تعداد اطاق ها 5 اتاق ، تعداد اتاق فعال 4 اتاق
سرپرستار بخش : خانم لیلا بهرامی
پرسنل بخش : پـــــــــــــرستـــــار 1 نفر- کاردان اتاق عمل 22 نفر - کارشناس بیهوشـی 2 نفر
در این بخش کلیه جراحی های تخصصی وفوق تخصصی لاپاراسکوپی وتشخیص از جمله سیستوسکوپی وبرونکوسکپی انجام می شود .

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۳۹۹