بخـــــش داخـــــلی و عفـــــونـــــــــــی مردان و زنان

تعداد بازدید:۱۶۷۱

تعداد تخت ها 27 تخت
سرپرستار بخش : خانم سولماز خدابنده لو
پرسنل بخش : پرستـــــار10 نفر - کمک بهیار6 نفر - منشی 1 نفر -بهیار یک نفر-
دراین بخش برای بیماران دیابتی کلاسهای آموزشی برگزار می شود .

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹