بخـــــش داخـــــلی و عفـــــونـــــــــــی مردان و زنان

تعداد بازدید:۱۴۱۶

تعداد تخت ها 27 تخت
سرپرستار بخش : خانم نوشین عباسی
پرسنل بخش : پرستـــــار11 نفر - کمک بهیار3 نفر - منشی 1 نفر
دراین بخش برای بیماران دیابتی کلاسهای آموزشی برگزار می شود .

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶