بخـــــش جراحـــــی مردان و زنان

تعداد بازدید:۲۴۸۰

تعداد تخت ها 28 تخت
سرپرستار بخش : خانم آبدهی
پرسنل بخش : پرستـــــار 9 نفر - کمک بهیار 6 نفر - منشی 1 نفر
کلیه بیماران جراحی های عمومی وتخصصی ENT ،ارولوژی ، ارتوپدی زنان وجراحی اعصاب وفوق تخصصی دراین بخش خدمات لازم را دریافت می کنند .

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹