بخش CCU

تعداد تخت ها 7 تخت
سرپرستار بخش : خانم مهناز حسین زاده
پرسنل بخش : پرستـــــار 9 نفر - کمک بهیار 4 نفر - منشی 1 نفر

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۸۴۷