بخش CCU

تعداد بازدید:۱۸۶۰

تعداد تخت ها 7 تخت
سرپرستار بخش : خانم افسانه قناد
پرسنل بخش : پرستـــــار 10 نفر - کمک بهیار 4 نفر - منشی 1 نفر

آخرین ویرایش۰۳ آذر ۱۳۹۹