برگزاری کنفرانس مهارتهای اجتماعی(ازدواج شاد و پایدار)

۰۳ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۴۶ کد : ۷۳ اخبار بیمارستان
تعداد بازدید:۶۴۳

کنفرانس مهارتهای اجتماعی(ازدواج شاد و پایدار)در تاریخ 22/5/97 با همکاری مرکز بهداشت جنوب تهران در بیمارستان حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار میشود.

کارشناس مسئول واحد سلامت نوجوانان،جواناندکتر مرضیه سرابی در خصوص برنامه فوق گفت :

ما در انتخاب خانواده ای که در آن به دنیا آمدیم هیچ گونه اختیاری نداشته ایم اما معمار خانواده آتی خود خواهیم بود،هرچند ازدواج همه امر خانواده نیست اما خشت اول و سنگ بنای خانواده است بنابراین یکی از مهم ترین مسائل در نهاد خانواده ،ازدواج و مسائل پیرامون آن است.ازدواج یک نقطه عطف در زندگی انسان است و یکی از مهم ترین تصمیمات در طول زندگی فرد است،با ازدواج خانواده تشکیل میشود و نظام خویشاوندی شکل میگیرد و نسل، بقا میابد.

ازدواج موفق پایه و بنیانی عالی برای ایجاد خانواده ای شاد و مستحکم است (هیچ چیز در جهان نمیتواند زندگی انسان ها را شاد و بهتر کند مگر افزایش ازدواج های موفق)


نظر شما :