بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران از بیمارستان امیرالمومنین(ع)

۲۵ تیر ۱۳۹۹ | ۱۵:۲۱ کد : ۲۲۹۴ اخبار بیمارستان
تعداد بازدید:۴۰۱
ریاست محترم دانشگاه واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران جناب آقای دکتر خوشدل در روزچهارشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۴/۲۵

ریاست محترم دانشگاه واحد علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
جناب آقای دکتر خوشدل در روزچهارشنبه مورخه 1399/04/25 از کلیه بخشهای این بیمارستان بازدید بعمل آوردند . جناب آقای دکتر عامریون ضمن خیر  مقدم و سپاس از حضور جناب آقای دکتر خوشدل توضیحات کامل مبنی بر کلیه بخشهای بیمارستان ، تجهیزات پزشکی و کادر درمانی بیمارستان و وضعیت فرآیند درمانی بیماران کرونا و شرایط موجود را ارائه دادند. جناب آقای دکتر خوشدل نیز ضمن تشکر از ریاست بیمارستان و کلیه پزشکان  و کادر درمانی ، این بیمارستان را یکی از مراکز مهم آموزشی – پژوهشی – درمانی  واحد پزشکی دانسته و اذعان داشتند که ظرفیت درمانی این بیمارستان با افزایش کلنیک های درمانی خاص و بخشهای مرتبط قابل  پیشرفت بیشتر می باشد .


( ۱ )

نظر شما :