اخبار

عیادت خادمان ساکن تهران آستان مقدس حضرت معصومه از بیماران کرونایی بیمارستان امیرالمومنین(ع) تهران

عیادت خادمان ساکن تهران آستان مقدس حضرت معصومه از بیماران کرونایی بیمارستان امیرالمومنین(ع) تهران گالری

نمایندگان خادمان آستان مقدس حضرت معصومه ساکن در تهران با همراه داشتن  پرچم متبرک حرم از بیماران کرونایی بیمارستان امیرالمومنین(ع) تهران عیادت کردند.  

ادامه مطلب