ثبت شکایات

فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگي*نام کامل
  1
 • نسبت با بيمار*نام کامل
  2
 • شماره تماس*نام کامل
  3
 • ذكر نام بخش يا درمانگاه*نام کامل
  4
 • ذكر نام (پزشك يا پرستار يا پرسنل)*نام کامل
  5
 • متن شكايت*توضیح بیشتر
  6